After-school

After-school

„ Educația este pur și simplu sufletul societății trecând de la o generație la alta. ”

G.K. Cherston

Programul de after-school sau „ Sport după școală ” este un proiect cu specific extrașcolar realizat în parteneriat cu Primăria Negrești-Oaș, implementat din dorința de a veni în sprijinul tutorilor și copiilor din clasele I-IV în vederea dezvoltării aptitudinilor copiilor și cultivarea interesului acestora pentru activități socio-culturale și sportive.

Acesta vizează ca grup țintă elevi din clasele primare care au performanțe deosebite, provin din medii defavorizate, au cel puțin un părinte plecat în străinătate sau au Certificat de Cerințe Educaționale Speciale.

În cazul copiilor aflați în diferite situații ușor dezavantajate, precum cele menționate anterior, acestea pot deveni impedimente care să reprezinte mari factori negativi în vederea dezvoltării fizice și psihice, fapt care poate duce la scăderea interesului pentru educație.

Acest proiect vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale de dezvoltare a unor abilități pentru viață, atitudini și valori pe care actualii elevi să le poată aplica în viața de zi cu zi. Abilitățile de viață au rolul de a ajuta o persoană pentru a avea o viață de calitate, a menține relații optime cu ceilalți, a îndeplini scopurile propuse într-o anume perioadă de viață și a face față diferitelor provocări.

Se pune accent pe dezvoltarea caracterului, a respectului de sine și față alte persoane și consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase. Elevii sunt sprijiniți de către psihologul nostru, să învețe, să respecte munca proprie și a altora, posesiunile proprii și cele comune, să înțeleagă valorile fair-play-ului și a efortului în atingerea onestă și reală a obiectivelor.

Prin aceste activități contribuim la diminuarea absenteismului și combaterea abandonului școlar de către elevii din medii defavorizate și care au părinții plecați în străinătate.

Programul nostru este unul dinamic, socio-educativ, care pune bază pe învățarea eficientă individuală și de grup și implicațiile pe care sportul le are în realizarea activităților mentale prin:

  • activități sportive precum fotbal, volei, caiac, gimnastică;
  • jocuri de echipă cu mingi, benzi, puzzle-uri și cercuri;
  • program de rezolvare a temelor prin consultarea în grup și asistență;

Principalele obiective se bazează pe dezvoltarea „competenței sociale și civice” din profilului de formare recomandat de Comisia Europeană. Ceea ce presupune: “înțelegerea felului în care indivizii își asigură un optim fizic și mental”, “înțelegerea felului în care un stil de viață sănătos poate contribuii la asigurarea optimului fizic și mental”, “înțelegerea codurilor de comportament și de bune maniere general acceptate în diferite societăți și medii” etc.